Privatøkonomi

Ligeløn ligger langt ude i fremtiden: Gabet mellem mænd og kvinders løn snævrer ind i sneglefart

Forskellen på, hvad mænd og kvinder får i løn er blevet mindre de seneste år. Men i meget langsomt tempo.

Såkaldt assisterende arbejde inden for sygepleje er én af de 25 funktioner, hvor kvinder tjener mere end mænd. Foto: Niels Hougaard

Der kommer til at gå lang tid, inden mænd og kvinder får den samme løn for det samme arbejde. I hvert fald hvis der ikke sker mærkbare ændringer i forhold til de seneste års udvikling på området.

Gabet mellem mænd og kvinders løn er ganske vist snævret ind, men det er sket i et meget adstadigt tempo. Det viser beregninger, som Danske Bank har lavet på baggrund af Danmarks Statistik, for Finans.

»Spørgsmålet er, om forskellen nogensinde vil forsvinde. Det har i hvert fald lange udsigter,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Beregningerne er foretaget ud fra Danmarks Statistik såkaldte standardberegnede fortjenester ved arbejde, og de viser, at kvinder i 2004 tjente 84 pct. af, hvad mænd tjente. Det svarer til et løngab på 16 pct. I 2018 lå kvinders andel af mænds løn på 87,2 pct., hvilket er lig et løngab på 12,8 pct.

Tallene fra Danmarks Statistik tager udgangspunkt i en timeløn, som så bliver ganget op, så den svarer til en månedsløn for en arbejdsuge på 37 timer.

Der bliver ikke taget højde for fravær, deltid eller arbejde, men i denne sammenhæng tæller månedslønnen både pension, tillæg, personalegoder og bonus.

»Man har altså ikke effekten af, at kvinder arbejder mindre med i disse tal. Det er kun lønnen, og det er stort set inden for alle brancher, at lønnen til mænd er højere,« siger Louise Aggerstrøm.

Ifølge tallene fra Danmarks Statistik er det kun i 25 funktioner, at kvinder tjener mere end mænd.

Læs også