Privatøkonomi

Lovforslag varsler ny stramning for generationsskifter ved brug af aktiemodel

Spørg om penge: En ny afgørelse fra Skatterådet varsler ændring af værdiansættelsen af B-aktier, der planlægges overdraget til næste generation efter den såkaldte A/B-model. Med et lovforslag af 1. oktober 2019 påtænkes også den beregnede anskaffelsessum for A- og B-aktierne ændret, hvilket udløser ændret beskatning.

Akva Waterbeds i Ry gennemførte i 2018 et generationsskifte, hvor sønnen Alexander Brunsø tager over efter sin far, Lars Brunsø. For fremtidige generationsskifter er der lagt op til flere stramninger af den populære A-B-aktiemodel. Arkivfoto: Anita Graversen

Gennem mange år har den såkaldte A/B-model været et af de foretrukne værktøjer ved generationsskifte af virksomheder drevet i selskabsform. Reglerne omfatter såvel aktieselskaber som anpartsselskaber. Dette skyldes nogle skattemæssigt favorable afgørelser fra Skatterådet fra 2002 og 2003 om bl.a. værdiansættelsen af B-aktierne, der ved anvendelse af denne model overdrages til næste generation.

Med en afgørelse fra Skatterådet 25. juni 2019 er der gjort endeligt op med denne gunstige praksis vedrørende værdiansættelsen af B-aktierne på tidspunktet for generationsskiftet, men dog således, at Skatterådet har besluttet at indrømme et vist varsel, før skattemyndighederne begynder at anvende nye skærpede værdiansættelsesprincipper. ..

BRANCHENYT
Læs også