Privatøkonomi

Ledige får nej til fradrag for udgifter til efteruddannelse

Spørg om penge: Lønmodtagere har i visse tilfælde fradrag for udgifter til efteruddannelse. Er man ude af arbejdsmarkedet, f.eks. på grund af sygdom eller ledighed - men jobsøgende - stiller sagen sig anderledes. Efter en afgørelse fra Landsskatteretten fra juli 2019 er der i så fald ingen fradragsret.

En ny afgørelse fra Landsskatteretten var nedslående læsning for en revisor, der fik nej til fradrag for udgifter til efter- og videreuddannelse afholdt under ledighed og sygdom. Foto: Colourbox

Spørgsmålet om skattemæssig fradragsret for udgifter til efter- og videreuddannelse er en tilbagevendende problemstilling med mange facetter.

For alle personer er lovens udgangspunkt det samme. Grundprincippet er, at der er skattemæssig fradragsret for udgifter, som anvendes til at erhverve, sikre og vedlige­holde indkomsten. Med andre ord: Der er skattemæssig fradragsret for udgifter, der har til formål at fastholde en given erhvervsmæssig status. Der er derimod ikke fradrag for forbedringer af, hvad der i skatteretten betegnes som ”indkomstgrundla­get”. ..

BRANCHENYT
Læs også