Privatøkonomi

Pensionister med egen bolig får rekordstor renterabat

Jo flere år en pensionist bor i sin bolig, desto mere betyder renten på indefrysning for friværdien.

Pensionister får rekordlav rente ved indefrysning af grundskyld. Denne indfrysningsform er gammel og har altså ikke noget med den nye boligskattereform at gøre. Arkivfoto: Jens Dresling/Polfoto

Det rekordlave renteniveau kommer nu alle pensionister med ejerbolig til gode. Renten for indefrysning af grundskylden i 2020 er netop blevet fastsat til rekordlave 0,69 pct.

I år er renten 0,88 pct. Men vi skal ikke længere tilbage end 2011, før renten var over 3 pct.

»At renten i 2020 er blevet fastsat til det laveste niveau nogensinde, er godt nyt, og det betyder, at pensionisternes gæld hos kommunen ikke vokser nær så meget som de foregående år,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Jo længere tid, man har brug for at indefryse sin grundskyld, desto større fordel er en lav rente. Hvis der kun er tale om en kortere årrække, betyder renten ikke alverden.

»Men har man derimod planer om, at blive boende i sin bolig i mange år, bliver renten afgørende for, hvor meget friværdi der er tilbage, den dag boligen skal sælges,« forklarer Lise Nytoft Bergmann.

Nordea Kredit har beregnet, hvor meget gælden løber op i for en gennemsnitlig pensionist, afhængig af renten, hvis pensionisten indfryser sin grundskyld i henholdsvis 5, 10, 15, 20 og 30 år.

Der er taget udgangspunkt i, at pensionisten starter med at indefryse sin grundskyld i 2020, dvs. når den næste regning forfalder.

I dag lyder vurderingen for en gennemsnitlig grund på landsplan på 522.000 kr. og den gennemsnitlige grundskyldpromille for hele landet på 26,12 promille (2,612 pct.).

En boligejer med en sådan grund og den pågældende promille vil derfor skulle betale ca. 13.600 kr. i grundskyld i 2020.

Sådan indefryser man
  • Personer over 65 år og modtagere af visse pensioner og efterløn kan – når visse betingelser er opfyldt – få indefrosset ejendomsskatterne/grundskylden.
  • Kommunen får sikkerhed i den faste ejendom og yder et lån svarende til skatten.
  • Renten fastsættes som et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.

Hvis grundskylden også indefryses i de efterfølgende år, og hvis hverken rente eller grundskyldspromille ikke ændrer sig, vil den indefrosne grundskyld nå op på 72.000 kr. i 2025, dvs. efter fem år og på 595.000 kr. i 2050.

Udgør renten i stedet 3 pct., som i 2011 og 2012, så udgør gælden i stedet for 76.000 kr. efter fem år og 770.000 kr. efter 30 år.

»Hvis man har brug for at indefryse grundskylden i 30 år, kommer renteforskellen op på 175.000 kr., og det er et noget større beløb, der godt kan mærkes på formuen,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Indefrysningsreglerne for pensionister har ikke noget at gøre med den nye boligskatterform.

I forbindelse med den er der også vedtaget en indefrysning, men alle boligejere er tvunget til at være med, og den er midlertidig - foreløbig til 2024.

Læs også