Privatøkonomi

Lovudkast åbner for skattefri overdragelse af firmaer til fonde

Spørg om penge: Skatteministeriet har offentliggjort et lovudkast om nye skatteregler for overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Reglerne betyder, at en ejer, der driver virksomhed i selskabsform, kan overdrage aktierne i selskabet som gave eller arv til en erhvervsdrivende fond skatte- og afgiftsfrit. I stedet skal fonden betale en ”stifterskat”.

Skatteministeriet har efter et længere tilløb offentliggjort et lovudkast til nye regler for overdragelse af selskaber til erhvervsdrivende fonde. Efter det foreliggende forslag vil det ikke blive muligt at overdrage en personligt ejet virksomhed til en fond efter disse regler. Foto: Stine Bidstrup

En bred kreds af Folketingets partier indgik i 2013 en aftale om Vækstplan DK. Planen omfattede en række forskellige initiativer, som skulle bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark gennem forbedringer af erhvervslivets vilkår.

Med afsæt i et forslag til ny regler fra Arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde har Skatteministeriet 3. oktober 2019 offentliggjort et forslag - et lovudkast - til konkrete regler om modellen, og dette forslag er sendt i høring...

Læs også