Privatøkonomi

71.000 pensionister får tidlig julegave

Nye pensionsregler indføres med tilbagevirkende kraft.

Det er sjældent, at der lovgives med tilbagevirkende kraft, men i dette tilfælde kommer det pensionisterne til gode. Arkivfoto: Casper Dalhoff

Mindst 71.000 pensionister får en tidlig julegave allerede i november.

Fra midten af november får de en efterbetaling, fordi pensionsreglerne er blevet ændret. Reglerne betyder bl.a., at det er blevet endnu mere attraktivt at arbejde, når man er gået på pension.

Reglerne virker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019 og kommer i forlængelse af forbedringer, der blev indført i forbindelse med Finansloven for 2019.

Reglerne har følgende konsekvenser:

  • Bundfradraget for folkepensionisters indtægt, der arbejder, forhøjes fra 100.008 kr. til 122.004 kr. om året.
  • Aftrapningen lempes for folkepensionister og førtidspensionister, der bor sammen med en ikke-pensionist, fra 50 pct. af indtægten op til 307.700 kr. til 54 pct. af hele indtægten uden loft. Reglerne gælder for dem, der har fået tilkendt pension før 2003.
  • Det maksimale fradrag på 236.728 kr. i pensionistens indtægtsgrundlag for en partner, der ikke er pensioneret, forhøjes med 13.000 kr. til 249.728 kr.
  • Den skattefrie seniorpræmie øges fra 30.000 til 42.000 kr.
  • Der indføres en ny skattefri seniorpræmie på 25.000 kr. for beskæftigelse, det andet år efter at folkepensionsalderen er nået.

De 71.000 pensionister baserer sig på et skøn.

»Visse grupper skal dog ikke bruge alle pengene på en gang. Det gælder dem, som modtager boligstøtte. Den højere pension kan nemlig betyde, at du vil få mindre i boligstøtte,« siger seniorøkonom i Danica Mads Moberg Reumert.

Læs også