Privatøkonomi

Markant forskel i mænd og kvinders indkomster: Så stor har forskellen været

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, hvor stor forskellen mellem mænd og kvinders indkomster har været over en længere periode.

Foto: Niels Hougaard

Det er ikke nogen hemmelighed, at mænd generelt tjener mere end kvinder. Men en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik har nu sat tal på, hvor meget mere der er blevet fyldt i mænds pengepunge over en periode på næsten fire årtier.

I perioden 1980-2017 har mænd i gennemsnit haft en indkomst efter skat, der lå 16 pct. over kvinders, viser undersøgelsen fra Danmarks Statistik.

Det kan der ifølge Danmarks Statistik være flere forklaringer på.

»F.eks. at kvinder nogle gange tjener en lavere løn end mænd for samme arbejde, at lønnen i typiske ”kvindefag” generelt er lavere end i typiske ”mandefag”, at kvinder normalt holder længere barselsorlov end mænd og derfor mister en del af indkomsten set over hele den erhvervsaktive periode, samt at der kan være en tendens til, at kvinders avancementsmuligheder på arbejdsmarkedet muligvis er dårligere end mændenes,« skriver Danmarks Statistik.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af et nyt register, hvor der er blevet samlet data for indkomster. Det nye register gør det muligt at sammenligne danskernes indkomster over en længere periode, og det er ifølge Danmarks Statistik unikt i et internationalt perspektiv.

Udover at det med det nye register står klart, at mænd i perioden på 38 år i gennemsnit har haft en indkomst, der lå væsentligt over kvinders, viser det sig også, at forskellen er endnu større, når man ser på mænd og kvinders formuer.

Ved udgangen af 2017 havde mænd således en formue, der var 39 pct. større end kvinders, viser undersøgelsen.

»Når formuen er endnu mere skævt fordelt mellem kønnene, er en del af forklaringen, at kvinder normalt har en væsentligt længere barselsperiode end mændene og ofte opsparer en lavere pension i pensionskasser mv. under barselsorloven,« skriver Danmarks Statistik.

Ifølge denne undersøgelse ser det ikke ud til, at indkomstgabet mellem mænd og kvinder bliver lukket foreløbigt. I 2017 var forskellen mellem mænd og kvinders indkomster procentvis større end den samlede akkumulerede forskel i indkomster over perioden på 38 år.

I 2017 lød den på 30 pct.

»Det tyder altså på, at indkomstforskellene mellem kønnene er voksende med alderen. Blandt de 30 personer på 20 til 58 år, som i 2017 havde en indkomst på over 5 mio. kr., var der hele 29 mænd og 1 kvinde,« skriver Danmarks Statistik.

Læs også