Privatøkonomi

Investering i unoterede aktier kan hjælpe med at tackle negative renter

Spørg om penge: Personer, som har opsparet op til pension, kan blive hårdt ramt af udviklingen med negative renter, hvor de skal betale for at have kontant indestående i banken. Men loven åbner mulighed for visse alternative placeringer af en pensionsopsparing.

Placering af pensionsmidler i alternative investeringer som f.eks. unoterede aktier eller ferieboliger i udlandet kan være en vej til at slippe for bankernes negative. For ferieboliger bør man dog første indhente et bindende svar fra skattemyndighederne på, om midler fra en pensionsordning kan anvendes til investeringen. Foto: Ritzau Scanpix

Personer, der nærmere sig pensionsalderen, og som har foretaget en ikke uvæsentlig opsparing, kan blive hårdt ramt af bankernes krav om betaling af negative renter for indeståender. Investering i børsnoterede aktier kan virke afskrækkende med mediernes omtale af udsigt til en recession. Interessen samler sig følgelig undertiden om muligheden for alternative investeringer.

Muligheden - samt forudsætningerne for - placering af pensionsmidler i unoterede aktier synes ikke at være almindelig kendt. Skatterådet har i de seneste par år truffet flere afgørelser, som belyser, hvilke nærmere krav, der stilles til sådanne investeringer. ..

BRANCHENYT
Læs også