Privatøkonomi

Skattefordel ved forældrekøb bliver aflivet

Som en del af den nye finanslov står forældrekøb fra 2021 til at ryge ud af den såkaldte virksomhedsskatteordning.

Skattefordelen ved forældrekøb via virksomhedsskatteordningen står til at forsvinde fra 2021. Foto: Johnny Frederiksen Foto: Johnny Frederiksen

En del af de fordelagtige skatteregler ved et forældrekøb skal fjernes. Sådan lyder det i den nye finanslov, som regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blev enige om sent mandag aften.

I dag har forældre, der benytter virksomhedsskatteordningen, fuld fradragsværdi for renteudgifter. Men med finansloven vil der blive sat en stopper for, at virksomhedsskatteordningen kan bruges til udlejning til nærtstående.

Det samme bliver tilfældet med kapitalafkastordningen.

»Initiativet indebærer, at renteudgifter i forbindelse med forældrekøb får samme fradragsværdi som private renteudgifter i forbindelse med køb af ejerbolig, dvs. normalt 25,6-33,6 pct. i en gennemsnitskommune. Forældre vil således fortsat kunne købe en lejlighed og udleje den til deres børn, men det vil ikke ske med særlige skattemæssige fordele,« fremgår det af aftaleteksten bag den nye finanslov.

Ifølge Jeppe Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, bliver det nu mindre attraktivt at købe en lejlighed til sit barn.

»Det kan påvirke en vis del af efterspørgslen på lejlighedsmarkedet i de store byer og vil have en nedadpegende priseffekt. Dog vil det være en mindre effekt sammenlignet med større drivere i markedet, som renteudvikling, nybyggeri, udvikling i beskæftigelse og indkomst,« skriver han i en kommentar.

Selv om den nye finanslov gælder for 2020, vil afskaffelsen af skattefordelen ved forældrekøb ikke finde sted næste år.

»Aftalepartierne ønsker, at ændringerne træder i kraft fra 2021. Der vil i første halvår 2020 ske en konsolidering af det mulige ikrafttrædelsestidspunkt, provenuprofil og de administrative omkostninger,« fremgår det af aftaleteksten.

Partierne bag den nye finanslov venter, at afskaffelsen af skattefordelen i det første år vil sende ca. 130 mio. kr. i statskassen, mens beløbet i 2022 ventes at stige til 230 mio. kr.

Radikale Venstre fremlagde i august en mere omfattende plan for forældrekøb. Dengang foreslog partiet bl.a., at der skulle nedsættes en fond, som skulle bygge studieboliger for de penge, der kom ind i statskassen ved at sløjfe skattefordelen ved forældrekøb.

Det er i aftaleteksten ikke beskrevet, om tiltaget vil gælde de nuværende i ordningen eller kun vil gælde fremadrettet.

Læs også
Top job