Privatøkonomi

Landets største mæglerkæde om indgreb mod forældrekøb: »Det minder mest om en politisk manifestation«

I landets største ejendomsmæglerkæde, EDC, er man kritisk over for, at forældrekøb bliver pillet ud af virksomhedsskatteordningen.

Ejendomsmæglerkæden er kritisk over for indgrebet mod forældrekøb. Foto: EDC

Ejendomsmæglerkæden EDC er langtfra imponeret over, at der i 2021 kommer et indgreb mod forældrekøb. Indgrebet kommer, efter at regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet med en ny finanslov bl.a. er blevet enige om at pille forældrekøb ud af virksomhedsskatteordningen fra 2021.

»Det er da interessant, at der for første gang i lovgivningen kommer en egentlig regel vedrørende forældrekøb. Sagen er jo den, at der ikke eksisterer en særlig "forældrekøbsordning" eller en særlig lovgivning herom,« lyder det i en kommentar fra Jan Nordmann, der er kommunikationschef i EDC.

»Der er derimod tale om helt almindelig udlejningsvirksomhed, hvor man altså nu vil negativt særbehandle i de tilfælde, hvor man er nært beslægtet med lejer. Udlejer man derimod til en fremmed, kan man stadig benytte virksomhedsordningen. Det giver ingen mening, at man stilles dårligere, når man vil hjælpe sine egne børn og det minder mest om en politisk manifestation,« udtaler Jan Nordmann.

I dag har forældre, der benytter virksomhedsskatteordningen, fuld fradragsværdi for renteudgifter. Men med finansloven vil der blive sat en stopper for, at virksomhedsskatteordningen kan bruges til udlejning til nærtstående.

Det samme bliver tilfældet med kapitalafkastordningen.

I virksomhedsskatteordningen kan renteudgifter trækkes fra i topskatten med en værdi på op til 55,9 pct. For de fleste andre boligejere lyder fradragsværdien på ca. 25,6 - 33,6 pct.

Ifølge Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit, vil ændringen uden tvivl påvirke boligmarkedet i især de større byer.

»Det vil betyde færre forældrekøb, fordi der vil være forældre, som ikke har råd til at købe en lejlighed til deres barn. Da forældrekøb typisk er små lejligheder i København og Aarhus, vil der være lavere efterspørgsel efter dem. Som udgangspunkt vil det lette presset på priserne,« siger hun.

En lignende melding lyder fra Home.

»Der vil fortsat være forældrekøb, men vi forventer, at der vil blive lidt færre lejlighedshandler som følge af de ændrede skatteregler for forældrekøb. Det er en logisk konsekvens, at færre forældre har råd til at hjælpe deres barn med en lejlighed under studierne, når skattefradraget reduceres, selv om det nok ikke har den store betydning i øjeblikket, hvor renten er så lav,« siger adm. direktør Uffe Drejer.

I Nordea Kredit vurderer man, at det alt andet lige vil lægge pres på priserne på især de mindre ejerlejligheder. Fra realkreditinstituttets side kan man dog ikke kvantificere det på nuværende tidspunkt.

EDC forventer dog ikke, at det får »den helt store betydning i det nuværende marked.«

»For det første er renteudgifterne i forvejen lave, for det andet køber de fleste forældre en bolig til deres børn med det formål at hjælpe børnene til en bolig – og ikke for at opnå rentefradrag - og for det tredje er forældrekøbsmarkedet allerede mindre i dag end for nogle år siden pga. de kraftigt stigende boligpriser,« lyder det fra Jan Nordmann.

Det er i aftaleteksten ikke beskrevet, om tiltaget vil gælde de nuværende i ordningen eller kun vil gælde fremadrettet.

BRANCHENYT
Læs også