Privatøkonomi

Nye EU-regler sætter rammerne for danske gavekort og vouchere

Spørg om penge: Med virkning fra 1. januar 2019 har EU-landene indført fælles regler om den momsmæssige behandling af gavekort mv., som i EU-systemet kaldes vouchers. Reglerne har virkning i Danmark for vouchere, der er udstedt fra og med den 1. juli 2019.

Momsregler for f.eks. vouchere og gavekort er blevet strømlinet i hele EU og skelner nu bl.a. mellem engangsfornøjelser og partout-kort med eksempelvis adgang til brug af turistbusser i flere dage. Arkivfoto: Lars Hansen/Scanpix

I praksis anvendes rabatkort, gavekort m.v. i udstrakt grad. Det drejer sig ikke kun om gaver i anledning af jul eller fødselsdage. Eksempelvis har Skatterådet i år truffet afgørelse i en sag vedrørende partout-kort, som sælges til turister, og som giver adgang til at benytte turistbusser inden for et nærmere fastsat tidsrum og til at opnå adgang til en lang række udvalgte attraktioner.

Formålet med at indføre fælles regler er at undgå de hidtidige udfordringer med uens fortolkning af grænseoverskridende anvendelse af vouchere, som fører til dobbelt eller ingen momsbetaling. Den tidligere gældende danske momslovgivning indeholdt hverken en definition af ”vouchere” eller særlige bestemmelser om den momsmæssige behandling heraf...

BRANCHENYT
Læs også