Privatøkonomi

Sådan skærpes beskatningen ved forældrekøb

Regeringen har varslet ændringer af de skatteretlige regler for forældrekøb. Af finanslovsaftalen fremgår således, at virksomhedsskatteordningen – forventeligt med virkning fra 2021 – ikke skal kunne anvendes ved forældrekøb.


Lovforslagets forventede indhold: Finanslovsaftalen for 2020 omfatter bl.a. en aftale om »Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.« Af de uddybende bemærkninger i finanslovsaftalen fremgår videre, at »… udlejning af bolig til nærtstående ikke kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen«, og at indgrebet navnlig er begrundet i et ønske om at beskære fradragsværdien af renter vedrørende gæld i forbindelse med forældrekøb. ..

Læs også
Top job