Privatøkonomi

Finansministeren: Så mange bliver ramt af nye regler om forældrekøb

Flere end 10.000 forældrekøb bliver ramt af de nye regler om forældrekøb.

Foto: Per Folkver

14.000 forældrekøb vil blive ramt af de nye regler på området. Det fremgår af et svar fra Finansministeriet med Nicolai Wammen som afsender i et svar til Troels Lund Poulsen (V).

»Afskaffelsen af muligheden for at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen til forældrekøb skønnes at omfatte knap 14.000 forældrekøb,« fremgår det af svaret.

Tallet svarer nogenlunde til, hvad man kunne forvente, lyder det fra Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit. Ifølge hende indeholder svaret et klart signal, der formentlig vil skuffe nogen.

»Nogen har haft en forventning om, at der vil komme en overgangsordning. Det har der ikke stået noget om i aftalen, og med de 14.000 er det ret tydeligt, at det kommer til at gælde alle nuværende med et forældrekøb,« siger hun.

Med finansloven, som regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgik i begyndelsen af december, vil der fra 2021 blive sat en stopper for, at virksomhedsskatteordningen kan bruges til udlejning til nærtstående. Det samme bliver tilfældet med kapitalafkastordningen.

Ændringen kommer til at betyde, at renteudgifter i forbindelse med forældrekøb får samme fradragsværdi som private renteudgifter i forbindelse med køb af ejerbolig, dvs. normalt 25,6-33,6 pct. i en gennemsnitskommune mod ca. 55,9 pct. for en topskatteyder i forbindelse med virksomhedsordningen.

Overordnet vurderer Mira Lie Nielsen, at ændringen ikke får den store effekt for ejerlejlighedsmarkedet.

»Der kan være nogen, der kommer i klemme med de nye regler. De kan få svært ved at betale det mere, og de kan derfor være nødsaget til at sælge eller sætte lejen op for deres børn,« siger Mira Lie Nielsen.

I svaret fra Finansministeriet lyder det, at »forældrekøb gennem virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen er koncentreret øverst i indkomstfordelingen«, da det skønnes, at ca. 70 pct. af disse forældrekøb er »foretaget af personer i 10. indkomstdecil.«

Dette tal kan man umiddelbart ikke genkende hos Nykredit. Da man for ca. to år siden undersøgte, hvilke kunder der havde foretaget forældrekøb, var billedet et noget andet.

»Den største klump var helt almindelige danskere,« siger Mira Lie Nielsen.

BRANCHENYT
Læs også