Privatøkonomi

Det bliver lettere at fortryde sine valg i selvangivelsen

Højesteret har truffet en principiel afgørelse om såkaldt selvangivelsesomvalg. Med dommen kan skatteydere i videre omfang end hidtil ændre et valg truffet ved den oprindelige selvangivelse, hvis skattemyndighederne siden ændrer en skatteansættelse.

I skatteretten er det et absolut udgangspunkt, at enhver disposition truffet af skatteyderen er bindende for ham. Der er med andre ord ikke en ”fortrydelsesret” for de dispositioner eller valg, som skatteyderen træffer i løbet af året...

BRANCHENYT
Læs også