Privatøkonomi

Det bliver lettere at fortryde sine valg i selvangivelsen

Højesteret har truffet en principiel afgørelse om såkaldt selvangivelsesomvalg. Med dommen kan skatteydere i videre omfang end hidtil ændre et valg truffet ved den oprindelige selvangivelse, hvis skattemyndighederne siden ændrer en skatteansættelse.

I skatteretten er det et absolut udgangspunkt, at enhver disposition truffet af skatteyderen er bindende for ham. Der er med andre ord ikke en ”fortrydelsesret” for de dispositioner eller valg, som skatteyderen træffer i løbet af året.

Denne grundregel indebærer som udgangspunkt f.eks., at forældre ikke kan ”tilbagekalde” en gave til et barn, hvis det viser sig, at gaven på et senere tidspunkt udløser uventede skatte- og/eller afgiftsmæssige konsekvenser for forældrene og/eller barnet. Beslutter forældre og barn sig for at ”tilbageføre” gaven til forældrene for at undgå skatter og afgifter, foreligger der en ny disposition med nye skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser. ..

BRANCHENYT
Læs også