Sådan skal bankerne overvåge dig

Hver gang vi foretager en økonomisk disposition, som er usædvanlig, skal bankerne undersøge det til bunds.

Bankkunder er kommet under intens overvågning, og den vil fortsætte. Arkivtegning: Rasmus Sand Høyer

Bankerne skal opbevare alle fortrolige oplysninger om os i mindst fem år - også hvis vi skifter bank.

Det understreger Finanstilsynet i en såkaldt Quickguide, der er udsendt onsdag. Guiden kommer efter en periode, hvor Finanstilsynet regelmæssigt har konstateret svigt i bankernes kontrol af hvidvask.

Fem års-reglen gælder også, hvis banken har undersøgt en kunde for hvidvask. Resultaterne af den undersøgelse skal gemmes i fem år - også, hvis undersøgelserne frikendte kunden.

Mange bankkunder er utilfredse med, at de skal aflevere yderligere personlige oplysninger, selv om de allerede er kunde i banken. Men der er ingen vej udenom, fastslår Finanstilsynet.

For privatkunder skal bankerne:

  • Indhente navn og personnummer.
     
  • Tage kopi af legitimation, gerne med billede, f.eks. pas eller kørekort.

Hver gang en bank får en ny kunde, skal vedkommende under lup. Banken skal simpelthen vurdere, om risikoen for hvidvask er »lav, mellemstor eller høj,« skriver Finanstilsynet.

Og der er tale om noget, der minder om detektivarbejde, for kunden skal undersøges til bunds.

Kundens oplysninger skal sammenholdes med f.eks. pas eller kørekort, udskrift fra offentlige myndigheder eller tjek i offentlige registre, som f.eks. cpr-registreret eller cvr-registreret.

»I er forpligtet til at indhente og dokumentere, at ovenstående oplysninger er rigtige og fyldestgørende på alle jeres kunder,« fastslår Finanstilsynet.

Hvis der er tale om højrisikokunder skal bankerne være ekstra opmærksomme. Kundens adfærd skal granskes - ikke mindst, hvis vedkommende ikke ønsker at udlevere de nødvendige oplysninger eller legitimation.

»Hvis I f.eks. vurderer, at en kunde er i kategorien høj risiko, vil det kunne medføre, at I nærmere skal undersøge, hvor kundens penge kommer fra. Det vil også stille øgede krav til jeres overvågning af kundens transaktioner,« mener Finanstilsynet.

En person, der er særligt politisk eksponeret (PEP), skal altid klassificeres som en højrisikokunde. Det skyldes, at en PEP har et særligt offentligt tillidserhverv og derfor kan være genstand for modtagelse af bestikkelse og korruption . Alle ministre, departementschefer er på listen. Derudover er der en række andre, der bestrider offentlige hverv. Et eksempel er nationalbankdirektør Lars Rohde.

Bankkundernes adfærd skal undersøges til bunds. Hvis en kunde pludselig ændrer adfærd, ikke følger sit sædvanlige mønster eller pludselig foretager en usædvanlig stor transaktion, skal baggrunden undersøges.

»Har I mistanke eller rimelig grund til at formode, at en aktivitet eller transaktion har eller har haft tilknytning til hvidvask eller til finansiering af terrorisme, er I forpligtet til at undersøge og udvide jeres overvågning af kunden for at afgøre, om jeres mistanke kan afkræfte,« fastslår Finanstilsynet.

Hele tilsynets Quickguide kan læses her.

BRANCHENYT
Læs også