Privatøkonomi

Spørg om penge: Skattemæssig succession ved investering i solceller

Landsskatteretten traf den 20. december 2019 en principiel afgørelse om afgrænsningen af den såkaldte ”pengetankregel” – en regel, der udelukker overgang af aktier til næste generation med skattemæssig succession.

Overdragelse af formueaktiver til næste generation vil som udgangspunkt udløse to former for skat:

For det første avancebeskatning hos den ældre generation på samme måde, som hvis aktivet var solgt til fremmed. Det gælder både ved gave- og arveovergang, da sådanne overdragelser sidestilles med salg. ..

BRANCHENYT
Læs også