Privatøkonomi

Status på generationsskifte - brugen af +/-15 pct. reglen i praksis

+/- 15 pct.-reglen har siden 1982 haft afgørende betydning for værdiansættelsen af fast ejendom ved generationsskifte. Dette gælder både ved gave og ved arv. Med domstolenes opbakning har skattemyndighederne dog navnlig de seneste år gnavet væsentlige bidder af +/- 15 pct.-reglen. Værdiansættelsen af fast ejendom ved arveovergang har været problematisk i nogle år. Og nu er skattemyndighederne også ved at lægge an til at skærpe praksis om værdiansættelsen ved overdragelse af fast ejendom i levende live.

Overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående indgår i mange tilfælde som et væsentligt led i et generationsskifte. Dette gælder, uanset om generationsskiftet omfatter en landbrugsejendom, produktionsejendom, udlejningsejendom eller familiesommerhuset m.v.

Prissætningen af den faste ejendom spiller herved en afgørende rolle for omfanget af de skatter og afgifter, som udløses ved generationsskiftet. Overdrageren skal således som udgangspunkt beskattes af en eventuel fortjeneste ved salg af ejendommen samt eventuelt genvundne afskrivninger, med mindre ejendommen er omfattet af ”parcelhusreglen” eller ”sommerhusreglen” om skattefrit salg. Oveni kan komme gave- eller arveafgift, hvis erhververen, typisk et barn, ikke betaler fuld pris for ejendommen, således at købesummen berigtiges helt eller delvist som gave eller arv. ..

BRANCHENYT
Læs også