Privatøkonomi

Spørg om penge: Hvem modtager forsikringsudbetalingerne til "nærmeste pårørende"?

I forsikringsaftaler med udbetaling ved dødsfald anvendes ofte en klausul om, at forsikringssummen skal tilfalde ”nærmeste pårørende”. Som forsikringstager bør man sikre sig, at klausulen ”nærmeste pårørende” rent faktisk udpeger den person, som man ønsker skal modtage forsikringssummen.

Tegner man en livsforsikring eller anden forsikring, som omfatter udbetaling ved dødsfald, kan man ved aftalens indgåelse eller senere vælge at indsætte en bestemt person som begunstiget til at modtage forsikringssummen. Forsikringssummen vil i så fald ved dødsfald som udgangspunkt blive udbetalt direkte til denne person fremfor at blive fordelt mellem de arvinger, som man måtte efterlade sig. Har man f.eks. indsat sin ægtefælle som begunstiget, vil forsikringssummen tilfalde ægtefællen, og skal ikke deles mellem ægtefællen og afdødes eventuelle børn.

Indsættelse af en begunstiget: Indsættelse af en begunstiget kan kun ske derved, at forsikringstageren (dvs. den person, som har tegnet forsikringen) giver en skriftlig meddelelse til forsikringsselskabet om begunstigelsen eller derved, at indsættelsen optages i eller påtegnes policen af forsikringsselskabet. Følges denne procedure ikke, er indsættelsen ikke gyldig...

BRANCHENYT
Læs også