Serier

Spørg om penge: Corona-lovgivning og lempede tilflytningsregler

I skattelovgivningen og skattepraksis er fastsat meget udførlige regler om, hvornår en person fra udlandet bliver skattepligtig til Danmark ved tilflytning eller ophold i Danmark. Som en del af ”corona-lovgivningen” er der nu lempet en smule på disse regler.

Corona rammer verden

Efter gældende regler om skattepligt til Danmark er en person skattepligtig her til landet, hvis vedkommende har bopæl i Danmark eller, hvis vedkommende ikke har bopæl, da ved ophold i Danmark i et tidsrum af mindst seks måneder.

Særregler ved tilflytning: De to grundlæggende bestemmelser om skattepligt suppleres bl.a. af en særregel om skattepligtens indtræden ved tilflytning. Særreglerne medfører, at selv om en borger har erhvervet en bopæl her i landet, f.eks. en helårsbolig uden bopælspligt, vil skattepligt til Danmark først indtræde, når borgeren ”tager ophold her i landet”...

BRANCHENYT
Læs også