Privatøkonomi

Spørg om penge: Sådan beskattes man af bestyrelseshonorarer

Beskatningen af bestyrelsesmedlemmer i eksempelvis aktie- og anpartsselskaber indtager en ganske særlig skattemæssig position. Det kan i praksis give anledning til misforståelser hos såvel bestyrelsesmedlemmer som hos selskabet om den rette skattemæssige håndtering af bestyrelseshonoraret.

Bestyrelseshonorar er A-indkomst. Men det kan umiddelbart fastslås, at bestyrelseshonorarer ikke er løn, da bestyrelsen er det øverste ledelsesorgan i selskabet og derfor ikke er undergivet nogen instruktionsbeføjelse.

Der er som udgangspunkt heller ikke tale om indtægt ved selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Bestyrelsesmedlemmet kan derfor ikke anvende virksomhedsskatteordningen eller sætte sig selv på aktier ved at henføre indtægten til et selskab. Dette gælder uanset omfanget af bestyrelsesposter og størrelsen af honoraret. ..

BRANCHENYT
Læs også