Privatøkonomi

Spørg om penge: Om skat og moms ved e-sport

Skatterådet traf i foråret to afgørelser vedrørende e-sport. Dels en afgørelse om, hvorvidt udøvelse af e-sport kan anses som en erhvervsmæssig virksomhed med deraf følgende skattemæssige fordele. Dels en afgørelse om, hvorvidt e-sport er en aktivitet omfattet af begrebet ”sport” med deraf følgende momsfrihed.


Indplacering af nye områder i skatteretten: Når nye aktiviteter vinder indpas, opstår der naturligt en periode, hvor disse aktiviteter skal indplaceres i det gældende skattesystem...

BRANCHENYT
Læs også