Privatøkonomi

Spørg om penge: Skattefrit salg af fritidslandbrug anvendt som sommerhus

Hvilke regler og betingelser skal være opfyldt for at kunne sælge fritidslandbrug skattefrit? Det skriver advokat Tommy V. Christiansen om i denne uge.

Nedlagte landbrug, fritidslandbrug og andre ejendomme med en svunden landbrugsmæssig tilknytning i rekreative omgivelser anvendes ofte som helårsbolig eller eventuelt fritidsbolig. Det rejser spørgsmålet, om den type ejendomme kan sælges skattefrit.

Efter den såkaldte ”parcelhusregel” er det muligt at sælge én- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skattefrit, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren i en del af eller hele ejertiden, og visse andre betingelser er opfyldt, herunder at grunden til parcelhuset m.v. er mindre end 1.400 m...

BRANCHENYT
Læs også