Privatøkonomi

Spørg om penge: Forsikringer – hvem er nærmeste pårørende?

Hvem er berettiget til forsikringspenge ved dødsfald? I hvilke tilfælde gør betingelserne sig gældende? Hvor meget kan de pårørende få udbetalt? Spørgsmålene er mange, men i denne klumme forsøger advokat Tommy Christiansen at kaste lys over sagerne.

Højesteret afsagde den 3. september 2020 en dom, som i nogle tilfælde kan få vidtrækkende betydning for fordelingen af en forsikrings- eller pensionsudbetaling mellem de efterladte ved dødsfald. Højesterets afgørelse drejer sig om tilfælde, hvor forsikringstageren ikke aktivt har udpeget, om en samlever eller børn skal anses som begunstiget til at modtage en forsikringssum ved dødsfald.

Tegner man en livsforsikring, som omfatter udbetaling ved dødsfald, kan man ved aftalens indgåelse eller senere vælge at indsætte en bestemt person som begunstiget til at modtage forsikringssummen. Forsikringssummen vil i så fald ved dødsfald som udgangspunkt blive udbetalt direkte til denne person fremfor at blive fordelt mellem de arvinger, som man måtte efterlade sig. Har man f.eks. indsat sin ægtefælle som begunstiget, vil forsikringssummen tilfalde ægtefællen, og skal ikke deles mellem ægtefællen og eventuelle andre arvinger...

BRANCHENYT
Læs også