Privatøkonomi

Spørg om penge: Generationsskifte af danske virksomheder til fonde

Med et lovforslag fra den 7. oktober 2020 samler Skatteministeriet op på en politisk aftale fra 2018 om generationsskifte af danske virksomheder til fonde. Lovforslaget indebærer i korthed, at en virksomhedsejer, der driver virksomhed i selskabsform, kan overdrage aktierne i selskabet som gave eller arv til en erhvervsdrivende fond skatte- og afgiftsfrit for virksomhedsejeren. I stedet skal fonden betale en ”stifterskat”.

Reglerne om generationsskifte af virksomheder til fonde har været nogen tid undervejs.

En lempeligere beskatning indgik som et led i aftalen om Vækstplan DK fra 2013. Regeringen nedsatte herefter en tværministeriel arbejdsgruppe, som i 2015 fremlagde et forslag til en konkret model for overdragelse af virksomheder til fonde. Dette forslag mødte dog væsentlig kritik, og siden blev der nedsat en ny arbejdsgruppe, nu også med ekstern deltagelse. Denne sidste arbejdsgruppe fremlagde i 2018 et nyt forslag til en konkret model, som den daværende regering sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre i december 2018 aftalte at følge. ..

BRANCHENYT
Læs også