Privatøkonomi

Spørg om penge: Moms ved salg af grund

Et hjørne af momsloven – spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om momsfri overdragelse af en bygning med jordtilliggende eller momspligtig overdragelse af en byggegrund – har i de senere år være omtvistet. Med flere afgørelser, senest en afgørelse fra Skatterådet af 29. september 2020, har spørgsmålet fundet en afklaring.

Meget summarisk gælder det for en afgiftspligtig person, hvor salget sker som led i denne aktivitet, at salg af en bygning med dertil hørende jord kan ske momsfrit.

Dog skal der skal svares moms ved salg af en ny bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord, når salget sker inden første indflytning...

Læs også