Privatøkonomi

Mere om beskatning af bolig- og erhvervsejendomme

Skatteministeriet har den 9. oktober 2020 offentliggjort et lovudkast med forslag om bl.a. fremtidige principper for vurdering af erhvervsejendomme og dermed for ejendomsskatter og dækningsafgift. Efter forslaget skal der ikke længere foretages en vurdering af ejendommen som helhed, men kun af grundværdien. Samtidig ændres principperne for fastsættelse af grundværdien. Lovudkastet omfatter endvidere et forslag om en frivillig ordning for indefrysning af ejendomsskat.

Partierne bag boligskatteforliget fra 2017 aftalte i maj 2020 en række initiativer, som skal sikre, at skatterne på fast ejendom, herunder i første række boligskatterne, holdes i ro, indtil de nye regler træder i kraft - forventeligt i 2024.

Boligskatteinitiativer: I forsommeren 2020 vedtog Folketinget nogle af de lovændringer, som var nødvendige for at realisere de aftalte initiativer om boligbeskatningen. Lovforslaget om disse ændringer, herunder om nedsættelse af ejendomsværdiskatten og fastsættelse af et loft for ejendomsskatten (grundskyld), blev omtalt i disse spalter den 13. juni 2020 i artiklen ”Boligskatter – godt nyt til boligejere”...

BRANCHENYT
Læs også