Privatøkonomi

Spørg om penge: Ny afgørelse om skærpet beskatning ved maskeret udlodning

Undertiden lader en hovedaktionær selskabet købe aktiver, som har mere eller mindre privat karakter, og lader endvidere selskabet betale driften af disse aktiver med skattemæssig fradragsret. Skattemyndighederne holder dog et vågent øje med sådanne dispositioner, som ikke sjældent giver anledning til efterbeskatning.

Forudsætning for at statuere maskeret udlodning: Ved skattemyndighedernes overvejelser om at beskatte hovedaktionæren af yderligere udbytte skal følgende to spørgsmål altid vurderes konkret:

Er udgiften afholdt i aktionærens interesse?Er udgiften en driftsomkostning?..

BRANCHENYT
Læs også