Privatøkonomi

Ægtefællers indskud på pensionsordninger – hvad sker der ved skilsmisse?

Det er blevet tid til årets sidste eller måske ekstraordinære indskud på pensionsordninger. Men indskud på egen pensionsordning kan måske give anledning til blandede følelser hos en ægtefælle på sidelinjen. For erhvervsdrivende med svingende indtægter er der god grund til at foretage indskud hvert år.

Selvom ægtefæller ved separation eller skilsmisse som udgangspunkt skal dele formuer lige, findes der en række undtagelser, når det kommer til pensionsopsparinger. Arkivfoto: Casper Dalhoff

Ved separation og skilsmisse skal ægtefæller som udgangspunkt ligedele deres respektive formuer. Det betyder, at hver ægtefælle som udgangspunkt skal aflevere et beløb svarende halvdelen af egen nettoformue til den anden. Har begge ægtefæller en positiv formue, svarer det til, at hele formuefællesskabet, dvs. begge ægtefællers respektive formuer, deles mellem ægtefællerne. Formue, som ægtefællerne skal dele ved skilsmisse, betegnes i loven som ”ligedelingsformue” (tidligere betegnet fælleseje som modsætning til særeje).

Udgangspunktet brydes imidlertid af en række særregler for konkrete formueaktiver, som er undtaget fra ligedeling...

Læs også