Privatøkonomi

Beskatning ved udlejning af tofamilieshuse

Beskatningen ved udlejning af tofamilieshuse er ikke helt nemt gennemskuelig. Det gælder, uanset om huset udlejes som helårsbolig eller som sommerhus (korttidsudlejning). I denne artikel omtales nogle grundregler for beskatningen.

Indtægter fra udlejning af fast ejendom er skattepligtig indkomst for ejeren. Men opgørelsen af det skattepligtige beløb og den faktiske beskatning afhænger i høj grad af, hvilken ejendom og hvilken form for udlejning, der er tale om. Reglerne for erhvervsmæssig udlejning og udlejning af egen bolig og sommerhus er således vidt forskellige.

Særligt for udlejning af egen bolig eller sommerhus er udformningen af gældende regler i høj præget af en række forskelligartede politiske hensyn. Eksempelvis kan nævnes ønsket om at tilvejebringe flere boliger i studiebyer gennem forhøjet skattefradrag ved udlejning af værelser i egen bolig...

BRANCHENYT
Læs også