Privatøkonomi
BREAKING

Generationsskifte af ejendomsselskaber med succession

Skatterådet traf den 15. december 2020 en afgørelse om mulighederne for at overdrage aktier i et ejendomsselskab i levende live til næste generation med skattemæssig succession. Afgørelsen belyser bl.a. betydningen af selskabets aktivitetsniveau samt begrebet ”passiv kapitalanbringelse” for adgangen til succession.

Overgang af aktiver, f.eks. en virksomhed eller en bolig, til næste generation i levende live eller ved arveovergang udløser som udgangspunkt avancebeskatning på samme måde som ved salg til en fremmed. Med andre ord: Overgang til næste generation i levende live eller ved død sidestilles med et salg, som udløser avancebeskatning af den værdistigning, der er konstateret i den ældre generations ejertid.

Ud over avancebeskatning som ved salg vil der ved overgang til næste generation blive udløst gave- eller arveafgift, hvis modtageren overtager værdier helt eller delvist vederlagsfrit, dvs. tilfælde, hvor næste generation ikke betaler fuld pris for aktivet...

BRANCHENYT
Læs også