Serier

Borgernære coronatiltag på skatteområdet

Listen over lovforslag og andre offentlige tiltag som følge af covid-19-krisen er meget lang. Et af de mere borgernære tiltag drejer sig om forbedringer af Boligjobordningen og arbejdsgiveres mulighed for at uddele skattefri gavekort. De skattefri gavekort er tilsyneladende allerede taget i brug.

Corona rammer verden

Siden covid-19-krisen ramte Danmark, har regeringen og Folketinget – ud over selve sygdomsbekæmpelsen – iværksat en lang række initiativer for at imødegå pandemiens økonomiske konsekvenser.

Finanslovsaftalen for 2021 omfattede også en række initiativer med dette formål. Nogle af disse initiativer er nu ved at blive udmøntet i lovforslag, således at de kan føres ud i livet...

Læs også
Top job