Privatøkonomi

Minimering af skat ved dødsfald

Skattereglerne for dødsboer trækker sjældent store overskrifter. Og for mange familier er mødet med dødsbobeskatningen heldigvis højst en engangsforeteelse Men i nogle tilfælde kan forberedelse også på dette triste område betyde en stor kontant forskel for de efterladte. En dom fra Højesteret af den 26. januar 2021 ansporer til overvejelser i denne retning.

Efter et dødsfald skal afdødes formue afvikles. I meget korte træk har behandlingen af et dødsbo til formål at registrere, vurdere og fordele afdødes nettoformue blandt afdødes arvinger. Undervejs skal herunder træffes afgørelse om håndteringen af afdødes aktiver, dvs. om aktiverne skal sælges eller arveudlægges til arvinger. Videre skal afdødes gæld indfries, ligesom andre udestående forhold, eksempelvis retssager, skal håndteres og afsluttes.

Skat i et dødsbo..

Læs også
Top job