Privatøkonomi

Erhvervsdrivende på vej mod pension

Små erhvervsvirksomheder har også skattemyndighedernes bevågenhed. Her er et af fokuspunkterne, om der overhovedet foreligger en erhvervsmæssig virksomhed. Det kan være problematisk ikke blot for start-ups, men også for ældre erhvervsdrivende med en mangeårig virksomhed bag sig, men færre aktiviteter.

Regler og praksis om beskatning af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed er blevet ændret flere gange i løbet af de seneste 35 år. Blandt de mest markante ændringer er reglerne om virksomhedsskatteordningen fra 1986. Siden er der sket en skærpelse af kravene til rentabilitet og intensitet for at anerkende en virksomhed som erhvervsmæssig. Endelig kan nævnes stramningen for deltagere i interessentskaber og partnerselskaber, hvor der i dag stilles større krav til deltagerens økonomisk risiko og indflydelse for at anerkende deltagelsen som selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.

For den erhvervsdrivende har mulighederne for at anvende skattereglerne for virksomheder selvsagt afgørende betydning. Det gælder både ved virksomhedens etablering, medens virksomheden lever og ved virksomhedens salg eller ophør. Blandt hovedpunkterne er muligheden for at anvende virksomhedsskatteordningen, herunder muligheden for at opspare overskud til en foreløbig lav skattesats på 22 pct. med henblik på senere investeringer i virksomheden. Muligheden for en højere fradragsværdi for renteudgifter og fradrag for skattemæssigt driftsunderskud kan også spille en stor rolle...

Læs også
Top job