Privatøkonomi

Lempede afskrivningsregler

Lempede afskrivningsregler er et delelement i aftalen om en grøn skattereform fra december 2020. Med et lovforslag fra 24. februar 2021 effektueres den del af aftalen.

Regeringen indgik sammen med V, RV, SF og KF den 8. december 2020 aftale om en grøn skattereform.

Formålet med aftalen er at understøtte den grønne omstilling og dermed i sidste ende målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 og at opnå klimaneutralitet i 2050...

Læs også
Top job