Privatøkonomi

Beskatning af kreditforeningslån udbetalt til overkurs

Det lave renteniveau gennem de senere år har affødt problemstillinger, som ikke tidligere har været set, eller som er blevet forstærket med den nedadgående rente.

Det klassiske og meget enkle eksempel er spørgsmålet om den skattemæssige håndtering af negative renter, dvs. om en negativ rente er en renteudgift, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.

En renteudgift har i mangeårig praksis været defineret som et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende restgæld for at stille kapital til disposition. Definitionen af renter var baseret på lovens ordlyd, som siden 1903 havde talt om fradrag for ”Renter af Prioriteter og anden Gæld”. En negativ rente indebærer derimod, at der skal betales en rente af kreditor til debitor...

Læs også
Top job