Serier

Pensionister slipper for modregning i pension for covid-19-arbejde

Med et nyt lovforslag vil pensionisters indtægter fra ekstra arbejde relateret til covid-19 ikke blive modregnet i pension.

Corona rammer verden

Siden covid-19-krisen ramte Danmark, har Folketinget og regeringen iværksat en vifte af initiativer for at imødegå pandemiens konsekvenser, og herunder de økonomiske konsekvenser for de enkelte borgere og virksomheder.

Et af de seneste initiativer er rettet mod de mange mennesker, som modtager pension, men som har ydet en ekstra indsats ved at udføre opgaver relateret til covid-19-krisen, og derfor har modtaget ekstraordinære indtægter...

Læs også