Privatøkonomi

Fri bolig i selskabets ejendom

Fri bolig er et meget gunstigt, men skattemæssigt også et meget dyrt personalegode. Det samme gælder boliger, som et selskab stiller til rådighed for hovedaktionæren eller hans nærtstående.

I 2000 blev reglerne om beskatning af flere væsentlige personalegoder strammet markant med virkning fra 2001 og fremefter.

De skærpede regler omfatter bl.a. helårsboliger, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform...

BRANCHENYT
Læs også