Privatøkonomi

Spørg om penge: Latent skat ved opgørelse af grænsen for skattefritagelse af dødsboer

En læser vil gerne vide mere om beskatningen i forbindelse med dødsbo.

Kære Tommy


Jeg har læst din interessante artikel i JP og Finans den 6. februar 2021. Jeg tror, læserne (og jeg) gerne vil vide, om den skat, der hviler på et aktiv - f.eks genvundne afskrivninger på en ejendom – indgår som passiv, inden nettoaktivmasse opgøres – især jo i bedømmelsen om skattepligt for boet eller ej...

Læs også