Privatøkonomi

Ejerboliger på store grunde

Reglerne om skattefrit salg af en ejerbolig er baseret på en række forskellige overvejelser, herunder samfundsøkonomiske hensyn i videre forstand. Skattefritagelsen er knyttet til boligen. Der er derfor fastsat snævre grænser for grundens størrelse for et skattefrit salg. Grundejere med boliger på en atypisk stor grund bør derfor i god tid før salg undersøge konsekvenserne ved salget.

Efter den såkaldte ”parcelhusregel” kan en skatteyder sælge en helårsbolig, dvs. et en- eller tofamilieshus eller en ejerlejlighed, skattefrit, hvis ejendommen har tjent til bolig for ejeren.

Herudover stilles i loven visse betingelser knyttet til den grund, som huset eller lejligheden ligger på. Med lovens formulering er det således en betingelse for et skattefrit salg, at én af følgende tre betingelser er opfyldt:..

Læs også
Top job