Privatøkonomi

Større skattefradrag for udgifter til forsøg og forskning

Ved gunstige særregler om skattefradrag for udgifter til forsøg og forskning er det tanken at stimulere virksomhedernes udviklingsaktiviteter. Ordningen er nu blevet forbedret to gange det seneste halve år.

Efter en særlig bestemmelse i skattelovgivningen har virksomheder skattemæssig fradragsret for udgifter, som afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Endvidere gælder særligt lempelige fradrags- og afskrivningsregler vedrørende driftsmidler og skibe anvendt til forsøgs- og forskningsvirksomhed...

BRANCHENYT
Læs også