Privatøkonomi

Alle betaler det samme i ny investeringsfond: »Vi kommer til at tjene mindre«

Othania Invest lancerer en investeringsfond, som samtidig er et brud med den prisstruktur, der er hos stort set alle kapitalforvaltere.

Vincent Dilling-Larsen, tv. og Christian Mørup-Larsen er brødre og står bag Othania Invest, der har en helt anden investeringsstrategi end de fleste banker.
Foto: Stine Bidstrup

En lavere indtjening. Det er den pris, som Othania Invest betaler for at indføre faste priser.

Den lille og relativt nye kapitalforvalter lancerer en ny fond med navnet Othania Bæredygtig, og alle investorer betaler et fast gebyr på 4.000 kr. om året...

Læs også