Privatøkonomi

Næringsbeskatning af handel med virtuelle valutaer

En afgørelse fra Skatterået gav anledning til den udbredte misforståelse, at gevinst ved køb og salg af bitcoins generelt var skattefri. Det er ikke tilfældet.

Medmindre kommende regler ændrer på retstilstanden, må det antages, at der kun sjældent vil blive statueret næringsbeskatning i relation til virtuelle valutaer. Foto: Reuters


Beskatning af tab og gevinst på virtuelle valutaer er fortsat ikke lovreguleret. Skattemyndighedernes praksis påkalder sig derfor betydelig interesse. Senest har Skatterådet truffet afgørelse i en sag, hvor en skatteyder ønskede at blive næringsbeskattet. En afgørelse, som givetvis vil få betydning for mange, der investerer i bitcoins mv...

Læs også
Top job