Privatøkonomi

Værdiansættelse ved tvangsindløsning af minoritetsaktionærer

Højesteret har i maj 2019 fået forelagt spørgsmålet om værdiansættelse af minoritetsaktieposter ved tvangsindløsning. Hovedaktionærens synspunkt om et ”minoritetsnedslag” blev ikke imødekommet.

Ofte vil der i selskaber med få aktionærer (eller anpartshavere) være fastsat en forkøbsret for øvrige aktionærer i selskabets vedtægter eller i ejeraftaler (tidligere kaldet aktionæroverenskomster) for tilfælde, hvor en aktionær ønsker at sælge, eller en aktionær afgår ved døden. I sådanne tilfælde der ofte samtidig være fastsat bestemmelser om priser og vilkår.

Hvis vedtægterne eller ejeraftalen ikke indeholder bestemmelser om beregningsgrundlaget for prisen ved udnyttelse af en forkøbsret, skal prisen - hvis der ikke opnås enighed om denne - fastsættes til aktiernes værdi af en skønsmand udmeldt af retten på kapitalselskabets hjemsted...

Læs også