Privatøkonomi

Når deltagere i transparente selskaber sætter sig selv på aktier

Skatterådet har ved en afgørelse 25. maj 2021 udvidet muligheden for at ”sætte sig selv på aktier” for personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, som deltager i et transparent selskab (interessentskab eller partnerselskab).

”Sætte sig selv på aktier”

Ved begrebet ”sætte sig selv på aktier” forstås den disposition, hvor en fysisk person, der driver erhvervsmæssig virksomhed, omdanner sin virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab, kaldet et kapitalselskab...

Læs også
Top job