Festen fortsætter på boligmarkedet: Så meget kommer huspriserne til at stige i år

Regeringens har skruet op for forventningerne til prisudviklingen på huse i år. Samtidig bliver der advaret om udviklingen kan blive uholdbar.

Regeringen har skruet op for forventningerne til prisudviklingen på huse i år. Foto: Thomas Borberg

Huspriserne kommer til at stige med 13,1 pct. i år.

Sådan lyder regeringens prognose i Økonomisk Redegørelse, der er offentliggjort mandag formiddag.

Det er en opjustering i forhold til prognosen fra maj, hvor regeringens økonomer ventede, at priserne ville stige med 11,2 pct.

Samtidig bliver der advaret om, at der er risiko for en uholdbar udvikling.

»På boligmarkedet ventes tempoet at aftage, men der er risiko for, at fortsat lave renter kombineret med udsigterne til en højkonjunktur med stigende indkomster kan give grobund for, at den høje prisvækst fortsætter,« fremgår det af Økonomisk Redegørelse.

I Økonomisk Redegørelse bliver der peget på, at prisudviklingen kan skabe en forventning om, at priserne vil fortsætte med at stige.

»Det kan føre til en uholdbar udvikling på boligmarkedet og samfundsøkonomien, som risikerer at forstærke en efterfølgende nedgangsperiode,« lyder det videre.

De seneste tal fra Finans Danmark viser, at huspriserne på landsplan steg med ca. 4,5 pct. i første kvartal. Hos boligsiden.dk opgør man udviklingen på månedsbasis, og her viser tallene, at huspriserne frem til juli i år er steget med 10,2 pct.

De markante prisstigninger i 2020 og i 2021 fik i løbet af foråret og sommeren snakken om en overophedning eller boble på boligmarkedet til at blusse op. Udviklingen fik bl.a. Nationalbanken og Det Systemiske Risikoråd til at anbefale indgreb for at bremse udviklingen.

Det Systemiske Risikoråd kom ligefrem med en henstilling til regeringen om at indføre begrænsninger, så danske boligejere ikke skal kunne optage afdragsfrie boliglån, hvis deres belåningsgrad overstiger 60 pct.

De Økonomiske Vismænd har omvendt talt for at se tiden an, og blandt politikerne er der ikke stemning for et indgreb.

»Regeringen har en forventning om – på lige fod med de økonomiske vismænd – at priserne dæmpes igen på grund af genåbningen af samfundet og forventningen om stigende renter. Derfor har vi ikke planer om et indgreb på boligmarkedet,« lød det i en skriftlig udtalelse fra Simon Kollerup til henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd.

Læs også
Top job