Privatøkonomi

Spørg om penge: Bloggere, influencere og følgere – skal vareprøver beskattes?

De danske skatteregler er baseret på nogle grundregler fra 1903. Siden er reglerne vokset til et yderst kompliceret regelsæt, som dog af og til kommer til kort med nye skatteretlige problemstillinger, hvor svaret ikke er givet på forhånd - og som ikke kunne forudses i 1903. Beskatning af influencere mv. af værdien af vareprøver, som influenceren mv. modtager i sit virke, er et eksempel.

Skatterådet har ved en afgørelse fra 24. august 2021 taget stilling til nogle af de skattemæssige konsekvenser for influencere, blogger, følgere mv. ved at modtage vareprøver.

De danske skatteregler er fortsat baseret på nogle - i princippet enkle - grundregler fra 1903. Skattereglerne er siden udvidet til et yderst kompliceret regelsæt med utallige særregler på utallige delområder...

Læs også