Privatøkonomi

Aktuelt nyt om ejendomsbeskatning: Mange erhvervsdrivende kan få en ubehagelig overraskelse om dækningsafgift

Skatteministeriet har i begyndelsen af september offentliggjort et udkast til en ny lovgivning om forskellige facetter ved beskatningen af fast ejendom. Der sker bl.a. en udvidelse af parcelhusreglen, og så er der nye regler om dækningsafgift.

Beskatningen af fast ejendom har gennem især det sidste årti været genstand for stor opmærksomhed. Særligt har miseren om de offentlige vurderinger givet anledning til store problemer på flere forskellige fronter. Det har løbende affødt behov for ny lovgivning, talrige skattesager og tilpasning af skattemyndighedernes praksis til en ny virkelighed. De nedenfor omtalte initiativer vedrørende dækningsafgift er også udslag af denne udvikling.

Beskeden udvidelse af parcelhusreglen ..

Læs også