Privatøkonomi

Arvedeling efter barnløse ægtefæller

En læser har efterlyst en omtale af reglerne om fordeling af arv efter barnløse ægtefæller. I det følgende omtales nogle af arvelovens grundprincipper om fordelingen.

I arveloven er fastsat en række bestemmelser om fordeling af arv. Disse regler vil blive fulgt af Skifteretten ved arvedelingen, med mindre afdøde i et testamente har bestemt en anden fordeling.

Undtaget herfra er tilfælde, hvor der i arveloven er fastsat ufravigelige regler af hensyn til afdødes nærmeste pårørende. Det drejer sig bl.a. om reglerne om tvangsarv og visse særrettigheder for en længstlevende ægtefælle. Særrettighederne har til formål at sikre ægtefællen et vist mindste eksistensgrundlag efter dødsfaldet...

Læs også