Privatøkonomi

Renterisiko er overdrevet: Flekslån har også en sikkerhedsventil

Det behøver ikke være dyrt at komme ud af sit flekslån.

Sker indfrielsen af et flekslån i forbindelse med salg, dødsfald eller skilsmisse, skal der ikke betales skat af den kursgevinst. Det skal der, hvis man konverterer et flekslån i anden anledning. Foto: Colourbox

Et flekslån er ikke så farligt, som mange tror. Det beskytter også mod rentestigninger.

Et af hovedargumenterne for at vælge et lån med fast rente er, at det kan indfries billigt, når renterne stiger. Stiger renten, er det et udtryk for, at kurserne på obligationerne bag lånet falder. Dermed kan det indfries med kursgevinst...

Læs også