Serier

Elprischok børster støvet af gammel afgift - få overblikket på 2 minutter

Private elkunder har i årtier betalt noget nær Europas højeste elafgift. Nu har historisk dyr el bragt et forslag på banen om markant lavere elafgift.

Storm i energipriserne
Mens private betaler 0,90 kr. i afgift for hver forbrugt kilowatt-time, betaler industrivirksomheder blot 0,004 kr. Foto: Colourbox.

Danmarks 3,3 mio. elkunder betaler årligt mere end 11 mia. kr. til statskassen i elafgift. Da tunge industrivirksomheder slipper med at betale EU’s minimumssats på 0,4 øre pr. kilowatt-time (kWh), lander størstedelen af regningen hos private elkunder.

1. Elafgiften. Elafgiften er i dag på 0,90 kr. pr. kWh. For private betyder det en regning på 1,13 kr. for hver forbrugt kWh, da afgiften er momspligtig. Hertil kommer betaling til statslige Energinet og det lokale elnetselskab for at få transporteret el frem til stikkontakterne, ligesom både elnetselskaber og elhandelsselskaber, som står for salget af de forskellige elprodukter, opkræver et abonnement. Endelig kommer så prisen for den leverede el – som p.t. er skyhøj...

Læs også